Garveribyggnaden i Hembyn, Bursiljum. Foto: Henry Lundström

I Bursiljum finns det bevarat ett gammalt garveri med åtta gamla garvningskar nedgrävda i marken. Garveriet började byggas i slutet av 1700-talet och färdigställdes i början av 1800-talet. År 1830 fick Bursiljum godkännande att starta ett eget garveri, det var nämligen förbehållet endast städer att ha garveri.

För att få garvat läder så var människorna tvungna att skicka skinnen till Piteå eller Luleå som var de städer som hade garverier. Den förste garvaren hette Olov Andersson–Burman och hans ättling Olov Burman var den siste garvaren i Bursiljum år 1926.

I byggnaden var också bostaden inrymd. År 1886 fick man betala för garvning av fårskinn 50 öre, kalvskinn 75 öre och hästskinn 2:25 – 3:50. Det var mycket pengar på den tiden, men arbetet var både tungt och tidsödande med många och långa dagar. Ett skinn tog ungefär 6 månader att färdigställas. Garvämnena gjordes av krossad bark från gran, sälg och vide på våren.

Se även garveriet-i-bursiljum.pdf