Det möte som hölls i Burträskarnas hus tisdag 29/11 var välbesökt med drygt hundra besökare och trots att tekniken krånglade lite inledningsvis kom snart presentationen av den fördjupade översiktsplanen igång.
Efter presentationen följde en diskussion där flera olika förslag och synpunkter ventilerades. Kommunens representanter lyssnade till idéer om allt från en isbana på burträsket till stenläggning av gator. Från kommunens sida uppgav man att man tacksamt tar emot fler förslag, helst i skriftlig form, för det fortsatta arbetet mot den kommande detaljplanen.
Mötet avslutades i en positiv anda, då man kunde konstatera att intresset för Burträsks framtid är starkt i bygden.

Förslag till ändringar i den fördjupade översiktsplanen kan lämnas här:
http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=117372&ptid=0