Rebecca Bohman, projektledare för den fördjupade översiktsplanen för Burträsk, redovisar nu en del av enkätsvaren.

”Första förslaget till planhandling börjar så smått ta form och under hösten/vintern ska det finslipas för att sedan samrådas med allmänhet och myndigheter.”

Läs vad hon skriver i bloggen.

Vi har tidigare skrivit om Rebecca och arbetet med planförslaget (16 april 2012).