För fem år sedan gjorde Jan Fredman den första studien av släktskapet mellan några av våra mest namnkunniga författare.

Det var redan känt att Zakris Nilsson i Kvavisträsk var anfader till många av vår tids kulturpersonligheter. Via sin forskning kunde Jan bland annat knyta Sara Lidman, Torgny Lindgren och P-O Enquist till Zakrissläkten.

– Men nu tror jag det är dags att n´ Zakri får ta ett steg tillbaka, menar Jan.

Efter en förfrågan från litteratursällskapets tidning, Provins, gick Jan vidare med sin forskning kring författarsläkten i norr. Han kunde då konstatera att den gemensamma nämnaren för en lång rad kreativa människor fanns i Burträsk.

Zakris Nilsson i Kvavisträsk var nämligen gift med Sara, en dotterdotter till Nicodemus och Margareta Håkansson i Västomsundet. Genom att ett kliv två generationer bakåt i tiden kunde namn som exempelvis Henning Sjöström, syskonen Anita och Kurt Salomonsson, Stieg Larsson och Liza Marklund föras upp på listan.

– Det här är ett genombrott. Jag har inte bara fått in alla författarna, utan även många andra personer med en kreativ ådra.

Tidigare har männen oftast stått i fokus inom släktforskningen. Jan menar att det nu är dags att lyfta fram kvinnorna och deras roll i barnens utveckling.

Jan tycker att det är dags att framhålla författarsläktens ursprung. Och varför inte göra det genom att resa ett minnesmärke över Nicodemus och Margareta Håkansson.

– Jag vill lyfta fram Burträsk, jag tror det skulle bidra till att ingjuta stolthet hos våra ungdomar, men även hos äldre Burträskare, säger Jan Fredman.

I höst kommer Jan Fredmans forskning om författarsläkten i norr, som omfattar 5 000 – 10 000 sidor, att bli tillgänglig på DVD. Mer information finns på www.fredman.se.

Text och foto: Ulf Wikström, Västerbottens Mellanbygd.