Allén sträcker sig mellan väg 364 vid Avaborg till Bygdeträsk

Björkallén anlades sommaren 1934 av Jordbrukarnas Ungdomsförening i Kvarnbyn med Gunnar Burén och Christian Ågren i spetsen. Ungdomarna i byn hämtade plantor ifrån Storön i Göksjön. 1935 började även Bygdeträsk-ungdomar plantera och under nämnda år anslöt även Avaborg sig till projektet och på kort tid stod de 1000 björkarnas väg klar.

Projektet utvidgades och spred sig till närliggande byar, där även kortare björkalléer planterades. Allén är nu klassad som kulturminne och restaurerades under början av 90-talet med bidrag från Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet.

En förening för alléns bevarande har bildats (”Föreningen Europas längsta Björkallé”) för att allén skall få leva vidare som en del av kulturhistorien inom Burträsk socken och som ett uppskattat utflyktsmål för besökare till Burträsk. Här kan du läsa mer om föreningen: www.kvarnbyn.com/bjorkalleforeningen