Naturbuksgymnasiet i Burträsk har fått EU-medel för att under två år driva ett skolprojekt tillsammans med skolor från Polen, Tjeckien, Cypern och Italien. Ett av projektets syften är att lära sig om och förstå andra kulturer. Elever från Naturbruksgymnasiet kommer att resa till alla projektets samarbetspartners.
– Vi kommer också att få besök av deltagare från de andra länderna nu till våren, säger Karin Nilsson, initiativtagande lärare på Naturbruksgymnasiet.

Huvudtemat, som handlar om olika sätt att skapa ett hållbart samhälle, är uppdelat i två faser.
– Under den första fasen av projektet kommer vi att se tillbaka på gamla traditioner att bevara mat i våra respektive länder för att visa kontrasten till vår tids snabbmatkultur, en kultur som inte är hälsosam och dessutom ger mycket avfall, berättar Karin. Den andra fasen handlar om avfallsproblem och till en början kommer studenter i de olika länderna att titta närmare på vad som görs i deras lokalsamhälle och land för att sedan dela sina resultat och därefter diskutera om vad som kan göras i framtiden.
– Förhoppningsvis resulterar våra möten också i många nya internationella vänner, fortsätter hon.

Vad händer härnäst?
Nu närmast ska eleverna ta reda på och dokumentera så mycket som möjligt av hur man bevarade och tillagade mat förr i tiden.
– Det första mötet blir i november i Tjeckien. Där kommer diskussionerna framför allt att handla om utformandet av gemensamt lexikon, projektlogo samt hur vi bäst kommunicerar med varandra. Att dessutom få uppleva Tjeckiens natur och kultur, öva sin engelska i reella situationer och samtidigt träffa nya vänner. Det ni!, avslutar Karin.