Arbetet med att rusta upp motionsspåret på Kvarnberget är i full gång. Burträsk Simpolare har fått 117 000 kronor som ett föreningsuppdrag. Målet är ett attraktivt rekreationsområde för hela samhället.

Erik Viklund, Burträsk Simpolare, är en av ungdomarna som jobbar med spåret.

På bilden jobbar några av medlemmarna med att lägga en kavelbro över ett besvärligt ställe, för att ge spåret ett fastare underlag. Från vänster Isak Viklund, Filip Svedberg, Erik Viklund och Kristoffer Lindström.
Kavelbron är cirka 30 meter lång och cirka 450 massavedsstockar är nu nedlagda under barken, så det krävdes en hel del jobb av grabbarna.
Det gamla elljusspåret, som anlades i slutet på 1960-talet, början på 1970-talet, har med åren växt igen, släckts ner och blivit oanvändbart.
När skidklubben anlade spår vid Röda Skolan prioriterades belysningen där. Det ansågs inte försvarbart med belysning vid två anläggningar.

Föreningsuppdrag
– Burträsk Simpolare har fått ett så kallat föreningsuppdrag från fritidsnämnden att rusta upp motionsspåret. Det handlar om 117 000 kronor. Vi har inte fått en krona till själva arbetet, utan pengarna går till material och bränsle. Det här är ett bra sätt för ideella föreningar som vill göra något, säger Urban Lindgren, tränare i föreningen och projektledare.
Ett problem var att kommunens skogsfastigheter på Kvarnberget skrivits över på Skellefteå Kraft, som vill bedriva skogsbruk i området.
– Vi insåg att det fanns ett avverkningshot mot området. Eftersom vi vill värna det här som ett rekreationsområde har vi också lyckats få igenom att det ska återgå från Skellefteå Kraft till kommunen och fastighetskontoret.

Många hjälper till
Arbetet med att röja tillfartsvägen från Solbacken och spåret på Kvarnberget började under våren. Just nu pågår förbättring av underlaget och spridningen av bark.
– Det är många som ställer upp och jobbar ideellt, framför allt simmare ur elitgruppen (de äldsta simmarna), föräldrar och tränare. Några som inte tillhör Simpolarna ställer också upp, och fler är naturligtvis välkomna att hjälpa till. De kan också stödja oss genom att bli stödmedlemmar för 100 kr/år.
Ett enklare ute-gym ska också byggas vid motionsspåret och i vinter ska föreningen tillverka skyltar som ska sättas upp i området under sommaren 2013, bland annat en orienteringstavla och avståndsskyltar.

Naturskyddsområde
Uppe på Kvarnberget finns också ett interimistiskt naturskyddsområde, med höga naturvärden. Det ligger cirka två kilometer från motionsspåret.
– Vi har en förhoppning om att det ska bli tillgängligt för fler. Det är svårt att anlägga ett barkspår, men det vore möjligt att skylta upp och förbättra stigen med spångar. Det är en fin natur och unikt med så höga naturvärden så nära ett samhälle.
– Dessutom finns ett dagspår som går över hela Kvarnberget. I framtiden kan vi kanske också utveckla det, säger Urban Lindgren.
Medlemmarna i Burträsk Simpolare tror samhällets attraktionskraft kommer att höjas avsevärt när Kvarnberget får ett fint rekreationsområde för löpträning, promenader eller bara avkoppling.
Enligt planerna ska motionsspåret vara helt upprustat 2014, men Urban Lindgren tror att det ska stå klart redan sommaren 2013.

Text: Waldemar Mellquist. Foto: Simone Wennberg