Redan under våren 2013 kan det bli möjligt att hyra vinterbonade stugor med eget kök, toa och dusch vid Burträsk camping. Just nu förbereds flytten av de sex stugorna från Ängsgatan.

Allt förberedelsearbete görs av många ideella krafter. När burtrask.se besökte Ängsgatan var sex man på plats. Det var (från vänster på bilden) Lage Wigren, Sigvard Holmlund, Lasse Larsson, Lennart Edlund och Kurt Dahlqvist).
– Hittills har nog cirka 400 timmar lagts ner i ideellt arbete med de här stugorna, säger Lasse Larsson, som leder arbetet på plats.
Stugorna har kallställts, el och vatten har kopplats bort, källarutrymmen har tömts och så vidare. Eftersom de sex stugorna är uppställda som parhus, måste de delas på för att kunna transporteras.
– Planerna är att stugorna ska flyttas till campingområdet under november, säger Lasse Larsson.
Det finns ytterligare sex stugor på Ängsgatan. Två av dessa är redan sålda och det finns intressenter för de övriga fyra.

Ny stugförening bildad
Pär Johansson är ordförande i den nybildade ideella föreningen Burträsk stugby, som ska driva verksamheten med stugorna. Det är BBU (Burträskbygdens Utveckling) som initierat bildandet av den nya föreningen. Burträsk camping ska sköta administration, uthyrning och allt praktiskt med stugorna.
– Många har efterfrågat den här typen av boende i Burträsk. Det är varmbonade stugor, med egen toa och dusch samt kök, som går att hyra alla tider på året, säger Pär Johansson.
Under vintern ska stugorna inredas, fräschas upp och sättas på plats vid campingen. Målet är att de ska kunna hyras ut under våren 2013.
– Intresset är stort. Stugorna kan hyras av campinggäster, turister, marknadsbesökare, idrottsföreningar som ordnar läger, och företag och skolor som har behov av korttidsboende, säger Pär Johansson.

Text och foto: Waldemar Mellquist