Intresset för att återuppväcka biovisningar i Burträsk är stort. Över 250 facebook-användare tryckte på gilla-knappen efter uppropet från Burträskaras hus häromveckan.

Söndag 9 december kl 15.00 inbjöd föreningen till ett offentligt möte i frågan. Ett trettital burträskbor tog ledigt från söndagsfriden ett par timmar för att snacka bio.
– Ett bra möte, tyckte Jenny Löfvenius, styrelseledamot i Burträsks folkets hus- och bygdegårdsförening.
Ett huvudspår i bioprojektet är investeringen av en fullgod digital filmvisningsutrustning, och i första hand biovisningar en kväll i veckan under skolornas läsår.
Burträskarnas hus är en lämplig lokal för bio med sina 170 fåtöljer i sluttande plan.
– Ungdomsgrupperna på naturbruksgymnasiet och Edelviks folkhögskola står i fokus för den här satsningen, men vi räknar på sikt med att alla mellan tre och 95 år vill se bio, sa Per J Larsson.
Flera av mötesdeltagarna antecknade sig på en namnlista för intresserade som vill stödja biotanken med någon form av egen insats.
Den framtida bion i Burträskarnas hus bygger på ett samarbete med distributören Swedish Film, som erbjuder tusentals filmtitlar från världens olika filmbolag.
Visningarna kommer att ske i form av en filmklubb, för att minimera kostnaderna. Hemsidan burtrask.se blir ett viktigt fönster för publikkontakten med information om filmkvällar och plats för önskemål om vilka filmer som ska visas.
Styrelsen går nu vidare med ansökan om investeringsbidrag för utrustningen hos fritidskontoret på Skellefteå kommun.
Samtidigt börjar arbetet med att organisera en kommitte inom Burträskarnas hus, som ska utforma detaljerna kring bioverksamheten.

Robert Tedestedt