Stelia Pinnik och Mathilda Lundqvist är med i styrelsen för klubben Smart Ungdom Björnåkerskolan.

De jobbar för att fler ungdomar ska avstå från tobak. Redan nu har de allra flesta eleverna i årskurserna 7 – 9 skrivit på Tobaksfri Duos kontrakt med någon vuxen – det handlar om cirka 80 procent av eleverna.

Eleverna har bildat en klubb, Smart Ungdom Björnåkerskolan, som arbetar för att så många som möjligt på skolan ska skriva på kontraktet att inte röka, snusa eller på annat sätt använda tobak. Tre tjejer är med i styrelsen för klubben. Det är Stelia Pinnik, Mathilda Lundqvist och Maja Lindberg.

– Vi har representanter i varje klass på skolan. Två gångar har vi haft information med sexorna. Då deltog också skolsköterskan och en representant från tandvården, säger Stelia Pinnik.

Söker stöd från lokala företag
Nu hoppas tjejerna att företagarna i Burträsk ska ställa upp och skriva förmånsavtal med Tobaksfri Duo. De som har medlemskort i Tobaksfri Duo/Smart Ungdom får rabatter eller andra förmåner hos företagen.
– Det är mest företag i Skellefteå som har ställt upp, bland annat Stigs konditori, Team Sportia, E-son och Nordhs zoo, som ger 10-20 procents rabatt när man visar upp medlemskortet.
Klubben tar också gärna emot priser som sedan kan lottas ut bland medlemmar.

– Den som låter bli tobak mår mycket bättre. De flesta ungdomar vet nog det, men det är alltid bra att bli påmind, säger Mathilda Lundqvist.

Tjejerna berättar att Lars Wijkman, lärare på skolan, har stöttat dem i arbetet med klubben och Tobaksfri Duo.
– Ett viktigt mål är också att få ner tobaksanvändningen bland vuxna. Kontrakten har visat sig fungera bra och 25 procent av alla som skrivit kontrakt med elever har också lagt av med nikotin, säger han.
Den som vill veta mer om Tobaksfri Duo kan läsa på www.tobaksfri.se. Ywonne Wiklund, landstingskontoret, Umeå, är länsansvarig för Tobaksfri Duo i Västerbotten.

Text och foto: Waldemar Mellquist