Helena Moen, Ljusvattnet, är ny styrelseledamot i BBU (Burträskbygdens Utveckling). Hon invaldes vid årsmötet som hölls på Edelviks folkhögskola 11 mars.

Helena är utbildad sociolog och statsvetare med inriktning mot landsbygdsutveckling och landsbygdstillväxt.
– Det är jättekul att komma med i styrelsen för BBU. Jag hoppas att vi ska kunna jobba för att utveckla hela Burträskregionen. Eftersom jag har erfarenhet av att bo både i stad och på landsbygd så har jag egna idéer om vad som kan göras. Jag hoppas att vi ska kunna använda oss av de befolkningsströmmar och trender som finns i samhället idag, säger hon.
Den nya styrelseledamoten tror starkt på utveckling och tillväxt i Burträskbygden. Hon är engagerad i fler organisationer, bland annat som styrelseledamot i byautvecklingsrådet.
Helena är dessutom ordförande i Skellefteåbygdens självhushållningsnätverk (som har en egen grupp på Facebook).
– Det är en nystartad ekonomisk förening, som har en stark bas i Burträskbygden. Vi säljer vårt överskott, ordnar kurser och träffar om självhushållning. Det är många som är intresserade av självhushållning.
Helena berättar att familjen har egna djur i produktion, för självhushåll. Det är höns och kaniner. Till våren ska de dessutom skaffa får.
Den nya styrelsen för 2013
Efter valet består styrelsen för 2013 av: Mattias Jonsson (ordförande), Per Johansson, Helena Moen, Sture Andersson, Per Larsson, Lennart Edlund och Waldemar Mellquist. Suppleanter: Linda Eklund, Helge Forsell (kassör) och Lage Wigren.