Burträsket som breder ut sig bakom Anders Öhlund kan komma att locka än fler fiskare och båtägare i framtiden. Foto: Ulf Wikström

Burträsket är kanske mest känt för gös, kräftor och den långa sandstranden på Långnäset. Varje sommar söker sig många fiskare och båtägare till Burträsk. Flera föreningar gör nu gemensam sak för att göra sjön mer lättillgänglig förbättra servicen för fiskare och båtfolk.

Burträsket är Skellefteå kommuns näst största sjö och utgör en del av Bureälvens vattensystem. Sjön är visserligen stor till ytan, men på många ställen är det däremot lite sämre med djupet.

Även med en väldigt liten farkost kan det vara vanskligt att ta sig fram vid normalvattenstånd. Det är bland annat den grunda och steniga norra delen av sjön som ställer till problem för den som saknar lokalkännedom.

- Jag vet att det är många som inte vågar åka ut på norra delen av sjön, säger Anders Öhlund, ordförande i Övre Bureälvens fiskevårdsområde.

För att bland annat råda bot på den problematiken har fiskevårdsområdet, Burträsk båtklubb och Burträskbygdens utveckling (BBU), startat ett gemensamt projekt som syftar till att göra sjön mer lättillgänglig för alla. I ett första skede har alla hinder under vattenytan kartlagts med hjälp av GPS och målsättningen är att så småningom kunna ta fram ett tillförlitligt kartmaterial och märka ut säkra passager.

- Där är vi idag, vi resonerar om på vilket sätt vi ska boja, för att boja alla stenar är en omöjlighet, menar Anders.

I ett längre perspektiv hoppas man även kunna genomföra andra åtgärder som ska göra det möjligt för fiskare och båtfolk att ta sig hela vägen från Svarttjänsdammen upp till Neboträsket.

- Det blir då cirka två mil vattenväg, tänk vilken fantastisk grej att kunna erbjuda alla besökare.

För att det scenariot ska bli verklighet behöver dock en hel del problem åtgärdas, framförallt längs sträckan från Neboträsket ner till Burträsket. Bland annat finns lämningar från gamla brofösten som är i vägen och på en del ställen har älven slammat igen så en viss muddring är nödvändig.

- Men där är vi inte ännu. Vi har informerat markägarna i byn och kommunen och de är positiva. Sedan finns det naturligtvis även en ekonomisk bit som ska lösas.

Som ordförande i fiskevårdsområdet får Anders tills vidare glädja sig över att man i år ökat försäljningen av familjeårskort med drygt hundratalet fiskekort.

- Det händer en hel del inom Övre Bureälvens fiskevårdsområde redan i sommar. Vi kommer att bygga ett rensbord och en fiskrök vid båthamnen. Ett nytt vindskydd här i Burträsk och vi har även ställt iordning ett par båtar med elmotor som hyrs ut via campingen, berättar Anders Öhlund.

Det är flera personer som jobbar med detta projekt. Förutom Anders Öhlund är det bl.a. Mattias Jonsson, Johan Löfvenius, Johnny Enmark, Marcus Wikström, Magnus Wahlberg, Tobias Karlsson, André Burvall och Lage Wigren.

Ulf Wikström