Hängbron vid Lillforsen i Innansjön har ett spann på hela 35 meter. Foto: Ulf Wikström

För drygt tio år sedan realiserades en gammal tanke på en bro över Risån vid Lillforsen. I vintras tog naturens krafter tag i bron och den var utom all räddning. Efter mängder av ideella arbetstimmar står bron nu åter klar att användas av fiskare och vandrare.

Tanken på en bro över Risån vid Lillforsen i Innansjön har funnits länge, men realiserades först 2002 i samband med ett byaprojekt. Samtidigt skapades Risåleden, en vandringsled som till stora delar är anpassad för rörelsehindrade, med bland annat grillkåta, förberedda fiskeplatser och raststuga.

– Det är väldigt många som använder leden. Idag är den tre kilometer, men det är meningen att vi ska försöka förlänga den med cirka två kilometer, säger byautvecklingsföreningens ordförande, Gunnar Höber.

En kombination av högt vattenstånd och en propp nedströms bron, gjorde att isen i vintras tog ett rejält grepp om brobanan och det handlade bara om att försöka minska skadorna.

– Det var 70 centimeter is uppe på bron och den var omöjlig att rädda. Då kapade vi den för att den inte skulle dra omkull pylonerna, berättar Gunnar.

Under sommaren har arbetet med att återuppbygga bron pågått och nu ligger den där klar att användas. Projektet har till stora delar finansierats med kommunala bidrag, men en viss del har föreningen själv ställt upp med och därutöver en mängd ideella arbetstimmar.

– Det är många bybor som olika sätt varit engagerade i det här, påpekar Gunnar.

För att klara kommande förändringar i vattenföringen har den nya brobanan höjts jämfört med den tidigare och konstruktionen har också förstärkts. Tidigare bars den 35 meter långa brobanan upp av sammanfogade plank, vilka nu bytts ut mot en konstruktion i limträ.

– Nu när vi fick använda limträ, med bara en skarv, blev det också mycket enklare, konstaterar Sven-Olov Lindberg, som även var med och byggde originalet.

Arbetet med bron är nu avslutat och 17 augusti kommer den nya hängbron att officiellt återinvigas med festligheter för både gammal och ung.

Ulf Wikström