Landstingsrådet Karin Lundström (S) och partiledare Jonas Sjöstedt (V).

Inför folkomröstningen i Västerbottens läns landsting har Edelviks Folkhögskola bjudit in representanter för ja- respektive nej-sidan. De kommer till skolan den 2 och 3 september.

Den rådgivande folkomröstningen genomförs den 8 september och det är första gången som folkomröstning genomförs i ett landsting i Sverige.
- Skolan har bjudit in Karin Lundström (nej-sidan) och Jonas Sjöstedt (ja-sidan) inom ramen för ämnet samhällskunskap. Det är ett sätt att vidga elevernas vyer, men även andra som är intresserade är välkomna att lyssna, säger läraren David Olofsson.
Landstingsrådet Karin Lundström medverkar den 2 september och partiledaren Jonas Sjöstedt den 3 september, klockan 12.40 i Edelviks kapell båda dagarna.
Den fråga västerbottningarna ska ta ställning till är:

”Som en del i att nå balans i ekonomin beslutade landstinget 2011 att minska antalet vårdplatser i Dorotea och ersätta den stationerade ambulansen i Åsele med en akutbil.
Vill du ge Västerbottens läns landsting i uppdrag att utforma ett åtgärdspaket för hela länet som innebär att Dorotea får vårdplatser med läkarjourkedja som 2011 och att Åsele får en stationerad ambulans?
Du kan rösta ja, nej eller blankt i denna folkomröstning”.

Mer information om folkomröstningen på landstingets hemsida.