Karin Wiksten, Åbyn, Burträsk, har burit på idén i ett års tid och nu förverkligas planerna. Om allt går som beräknat öppnas Burträsk saluhall under våren.

Tankarna presenterades vid ett LRF-möte på Navet i mitten av november och responsen blev mycket god.
- Jag har bara fått positiva reaktioner, sägerr initiativtagaren Karin Wiksten.
Saluhallen ska öppna i före detta Blomsterhörnans lokaler. Fastigheten ägs av Karin Wiksten.
- Vi har haft ett möte och bildat en arbetsgrupp för saluhallen, som ska drivas som en ekonomisk förening. I stället för att alla producenter ska ha egen gårdsförsäljning, så samsas vi och säljer från ett ställe.
Produkterna som ska säljas i saluhallen ska vara lokalt producerade eller lokalt förädlade. Karin Wiksten har får och säljer ”lammlådor”.
- Det blir betydligt enklare när det går att sälja allt från ett ställe, säger hon.
I arbetsgruppen ingår förutom Karin Wiksten även Eva och Lennart Johansson, Fredrik Lundström, Mikael Olofsson, Angelica Markstedt, Christer Lindahl och Sture Andersson.
- Vi vill gärna ha kontakt med fler som har synpunkter och förslag och vill vara med. Ju bredare utbud det blir i saluhallen, desto bättre. Vi ska försöka komma igång så fort som möjligt, under våren eller gärna tidigare.

Text och foto: Waldemar Mellquist