Den nya filmutbildningen vid Edelviks folkhögskola är en framtidssatsning. Enligt rektor Per Larsson (bilden) ska utbildningen starta redan hösten 2014.

Filmutbildningen är en både teknisk och kreativ utbildning som syftar till att ge eleverna de verktyg som behövs för att kunna arbeta med film från idé till slutproduktion.
- Vi kommer att koncentrera oss lite extra på manus, foto och redigering. Utbildningen ska i grunden vara bred och eleverna ska få känna på många olika moment, bland annat personregi mot skådespelare, säger David Wiksten och Peter Hedlund, filmlärare på Edelviks folkhögskola.
De berättar också att det blir en praktisk utbildning där eleverna får jobba med digital filmteknik i sitt filmskapande. Och de manus eleverna skriver ska de också filma.
Filmutbildningen ska genomföras i mycket nära samarbete med de studerande på skådespelarutbildningen.
- Det här känns som rätt satsning ur många aspekter. Vi har sedan tidigare en skådespelarutbildning som har varit inriktad mot teaterskådespeleri. I och med att vi nu startar en filmutbildning så kan skådespelarutbildningen fokusera mer mot att agera framför kameran, säger Per Larsson.
Han avslutar med att säga att det finns många utbildningar i Skellefteåområdet som är inriktade mot film på något sätt – scenografi, attribut, datagrafik och musik.
- Vad vi tycker att vi saknar här i området är själva filmutbildningen, och den kommer alltså att starta redan till hösten, säger Per Larsson.
Läs mer om filmutbildningen på Edelviks folkhögskolas hemsida. Där finns också kontaktuppgifter om du har frågor kring utbildningen.