Alla är positiva. Nu behövs bara att några skate-intresserade ungdomar och deras föräldrar bildar en förening. Ta kontakt med Christer Lindahl och Sören Åström (bilden), Studieförbundet Vuxenskolan Burträsk, som är beredda att hjälpa till vid bildandet.

– Skellefteå kommun bygger skateparken bara det finns en förening som står bakom. Det handlar bland annat om försäkringsfrågor, som kommunen inte vill ta. Men genom att bilda en Vi Unga-förening, som tillhör en riksorganisation, så har medlemmarna en olycksfallsförsäkring, säger Christer Lindahl.
Vi Unga, som är en partipolitiskt obunden organisation. På senare år har stora delar av Sveriges skateverksamhet vuxit sig stark och organiserat sig som en del inom just Vi Unga. Den som vill veta mer om Vi Unga kan läsa på deras hemsida viunga.se.
– En tänkbar placering är vid Björnåkersskolan och Björnen, där det finns asfalterade ytor. Kommunen är positiv till en satsning på skatepark, liksom Burträskbygdens utveckling. Det kan gå ganska fort, bara vi får till stånd en förening, säger Christer Lindahl.
Nu planeras en första träff för att informera föräldrar om varför det är viktigt att organisera barnen i en förening. Om det händer en olycka så finns försäkringsskydd.
– Det finns ett stort behov av en riktig skatepark i Burträsk. Alla ungdomar spelar inte hockey eller fotboll, och därför är det bra att det finns fler alternativ. Och så länge det inte finns någon ordentlig skatepark i Burträsk så bygger ungdomarna själva provisoriska ramper som kan vara riktigt farliga, säger Sören Åström. Ju mer vi har att erbjuda ungdomar, desto bättre är det för Burträskbygden.
Du som är intresserad, kontakta Christer eller Sören, SV Burträsk, redan idag. De kan svara på frågor och ge ytterligare information. Så ring 0914-551 40 eller besök dem på Navet.

Text och foto: Waldemar Mellquist