Bilden: Karl-Johan Sellberg, Göteborg, och Rikard Hultman, Stockholm, släpper in allmänheten.

Ideella föreningen Tomma Rum genomför ett av sina projekt i Burträsk två lördagar i rad – den 19 och 26 juli. ICA-huset, som stått tomt och oanvänt i några år, ska användas av utställare både från föreningen och från lokalbefolkningen.

Tomma Rum är en plattform för kulturellt och konstnärligt utbyte. Varje sommar arrangeras en vistelse på en mindre ort i Sverige, och nu har turen kommit till Burträsk.
Det handlar om att mötas och att skapa nya former av samarbete mellan konstnärer, kulturutövare och lokalbefolkningen på de orter som besöks.
Tomma Rum är öppet för alla som är intresserade av konst, kultur, människor och den ort som besöks – i det här fallet Burträsk.
Medlemmar ur föreningen har besökt Burträsk ett par gånger för att förbereda aktiviteterna.
– Vi finns på plats redan från torsdag 17 juli för att förbereda utställningarna. Och vi tar gärna emot verk från lokala förmågor i Burträsk. Verk som lämnas in måste vara tydligt märkta. Den 19 juli är ”smygpremiär” och den riktiga premiären blir alltså 26 juli, säger Rikard Hultman.
Det är inga begränsningar på hur många verk som får lämnas in, men föreningen Tomma Rum förbehåller sig rätten att hänga konsten och att välja vilka och hur många verk som ska visas.
Eva Holmgren och Christina Olsson har tagit på sig att kontakta möjliga utställare och starta ett nätverk för att nå så många kreativa Burträskare som möjligt. De kan också förmedla kontakt med föreningen Tomma Rum.
Nävarnas Hus, Burträskbygdens konstförening och BBU (Burträskbygdens utveckling) har deltagit i kontakterna med föreningen Tomma Rum.
– Det är trevligt att det händer något i den tomma ICA-fastigheten. Det här kan förhoppningsvis ge idéer till fortsatt verksamhet i huset, säger Christina Olsson.
Den som vill veta mer om föreningen kan läsa på hemsidan Tomma Rum.

Text och foto: Waldemar Mellquist