Det finns långt framskridna planer på ett arbetsmarknads- och bygdeutvecklingsprojekt i Burträsk. Projektet kallas ”Kulturcafé Edelvik” och initiativtagare är Edelviks folkhögskola.

I Burträsk finns det relativt gott om arbetstillfällen, men ändå arbetslöshet. Det handlar om unga som aldrig tagit sig in på arbetsmarknaden för att de saknar rätt utbildning, men också om vuxna som på grund av skada eller sjukdom inte kan ta de jobb som erbjuds.

- Jag får regelbundet samtal från personer som söker praktikplats, säger Per Larsson, rektor på Edelviks folkhögskola. Man vill säga ja varje gång, men det går inte. Ofta är det ju personer man känner. Vem som helst av oss kan hamna i den här situationen.

Edelvik arbetar nu för att få igång en verksamhet i samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, där den som är arbetslös eller sjukskriven ska kunna erbjudas arbetsträning och/eller praktik.

- Vi vill starta en helt ny verksamhet där vi kombinerar trädgård, kulturscen, café och förhoppningsvis ett bageri. En röd tråd ska vara närproducerat. Vi vill odla själva, baka själva och använda råvaror från orten.

Just nu ligger fokus på att förankra idén lokalt och hos berörda myndigheter. En projektgrupp är bildad och arbetet med att söka finansiering är påbörjat.

- Lyckas vi, har vi inte bara skapa sysselsättning i Burträsk utan även ett besöksmål, avslutar Per Larsson.