Edelviks folkhögskola och Burträsk församling har tagit initiativ till ett offentligt möte i Burträskarnas Hus, tisdag 1 december, för information och samtal om flyktingsituationen i Sverige och världen.

– Den här hösten har media berättat dagligen om den stora gruppen människor på flykt i världen, skriver Per Larsson, rektor på Edelviks folkhögskola, och Ola Persson, skolpräst.
– Vi har blivit påminda om den extrema utsatthet som många upplever. Den senaste tiden har många kommit till Sverige för att få sitt skyddsbehov prövat; som flyktingar bort från förföljelse och krig.
– Att Sverige har visat stor medmänsklighet har betytt både utmaningar och möjligheter för både stad och landsbygd. Och fortfarande finns det skriande behov av hjälp till utsatta människor. Därför frågar vi oss om vi i Burträskbygden kan bidra.
Inbjudan har skickats ut till föreningar och enskilda i Burträskbygden.