Edelviks Folkhögskola och Malå sameby genomför tillsammans Samiska kulturdagar i Burträsk 16-18 februari.

Det blir möten med samisk kultur, samernas historia och renskötseln. Programmet har lagts upp i samarbete med Luleå Stift, Skefo, Skellefteå museum och Sensus. Alla delar av programmet är kostnadsfritt och genomförs som folkbildning. Det blir bland annat filmer och föreläsningar.
Under hela vecka 7 är luncherna på Edelvik dessutom inspirerade av samisk mattradition. Dessutom erbjuds en samisk utställning i aulan, öppen för alla och lärande möten till förbokade grupper av skolelever i Burträsk.
Några av de medverkande under veckan är Jörgen Stenberg, ordförande i Malå sameby, Jon-Krista Jonsson, renskötare och entreprenör, Birgitta Simma, stiftsadjunkt för samiskt kyrkoliv, Ulf Lundström, Skellefteå museum, Golf Granstrand, Skefo (Skelleftebygdens lokalhistoriska förening). Susanne Pingi Avander, sjuksköterska.

Programmet (med reservation för ändringar):
Tisdag 16/2 kl. 19.00 Film: VARG, med Peter Stormare i huvudrollen.
Lokal – Burträskarnas hus.

Onsdag 17/2 kl. 12.00 Samisk Lunchfilm Edith & Aljosja, regi: Ann Holmgren, 2015
och Hilbes Biigá, regi: Marja Bål Nango, 2015. (2 filmer på ca 35 minuter tillsammans) Lokal – Burträskarnas hus

Onsdag 17/2 kl. 14:00 ”Samiskt i Burträskbygden – ett historiskt perspektiv”.
En offentlig föreläsning av Ulf Lundström, Skellefteå Museum och Rolf Granstrand, SKEFO. (inkl frågor och eftersnack). Lokal: Burträskarnas hus
Onsdag 17/2 kl. 18:00 Ett samtal om: Slöjdens betydelse i Samiska kulturen – Visning av en
del vanliga föremål. – Susanne Pingi Avander. Lokal: Aulan
Onsdag 17/2 kl. 19:00 Jojk – Med Nina Nordvall Vahlberg – Välkommen att lyssna och delta!
Lokal: Aulan

Torsdag 18/2 kl. 10.50 Möte med renskötseln i Burträskbygden, En vandring mellan några
stationer på Edelvik under två timmar. (OBS! Begränsat antal platser – Föranmälan på tel. 0914-795100)
Torsdag 18/2 kl. 12.00 Samisk Lunchfilm – Áile ja Ákku – Áile & mormor,
Regi: Siljá Somby, 2015 och Stoerre Vaerie, Regi: Amanda Kernell, 2015
(2 filmer på ca 35 minuter tillsammans) Lokal – Burträskarnas hus

 Torsdag 18/2 kl. 16.30 Samisk Sinnesromässa – En enkel nattvardsgudstjänst med inslag från samiskt språk och kultur, Präst: Birgitta Simma, Jojk: Jörgen Stenberg, Lokal: Edelviks kapell

Torsdag 18/2 kl. 19.00 Film – Kautokeino-upproret, följt av ett öppet samtal och relationen mellan samerna och kyrkan – Lokal Burträskarnas hus