Sedan i höstas har byborna i Renfors och Sidbergsliden träffats regelbundet i form av en studiecirkel, för att samla in uppgifter om hur livet levdes förr i byn. Personerna på fotot är från vänster Fred Ingberg, Lisbeth Ingberg och Ulla
Renfors.

Intresset har varit stort och i cirkeln deltar både barnfödda och inflyttade bybor, även ett antal utflyttade deltagare finns med.

Avsikten är att försöka samla in minnen av händelser som skett i byn, både stora och små.

-Det är roligt och fascinerande för en inflyttad att börja få ansikten på människor man hört berättas om och få veta varför platser i byn heter som dom heter, intygar Ulla Renfors, boende i byn sedan 16 år tillbaka. Man har ju undrat lite över Kvastriset, Mosterhålet och Rävabacken men nu får man veta historien bakom.

Mycket finns redan dokumenterat men det handlar främst om vem som har ägt husen osv. Nu vill man försöka samla in sådant som inte finns nedskrivet utan mer det som handlar om hur vardagen var i byn förr i tiden. Hur det var när det fanns affär i Sidbergsliden? När kom första traktorn till byn? Vilket år var det nu egentligen som vägen till Mjödvattnet drogs?

Cirkeldeltagarna vill gärna få in gamla kort från byn så är det någon som har sådana så får de gärna höra av sig.

Text och foto: Margita Tjärnström