Marie Risberg från Storuman och Tobias Edvardsson från Lycksele väntar bara på att terminen ska ta slut på Naturbruksgymnasiet i Burträsk. För jobb har dom redan utlovats.
-Inga problem att skicka ut dem i yrkeslivet. Dom är väl förberedda, intygar instruktören Jimmy Persson som själv utbildades i Burträsk för 15 år sedan.

Och Naturbruksgymnasiet i Burträsk lever vidare trots ideliga rykten om dess nedläggning.

Rektor Dan Forsberg berättar entusiastiskt om nya ideer och projekt. 20 nya elever, minst, kommer till skolan  i höst. Andrahandsvalets sista dag är 3 maj och då räknar vi med ytterligare intag men på den lilla skolan är man flexibel och tar emot nya elever ända till terminsstarten i höst om någon funderat på djur eller skog som en framtidsbransch.

För att hålla sig ajour med teknikutvecklingen i skogen så kommer man att leasa in skogsmaskiner. Efter första året på skogsinriktningen erbjuds eleverna även en jaktkurs. Där har det funnits förslag uppifrån att inte tillåta vapenhantering i utbildningen, men så blir det inte. Skolan har kompetenta jaktlärare som står för säkerhetstänkandet.

Säkerhet är ett viktigt inslag i samtliga utbildningar. Skolan erbjuder också nu som nästa läsår externa kortkurser med körkortsutbildning i röjsåg samt motorsåg. På planeringsstadiet finns även terränghjulsutbildning.

Mer planer finns; en yrkeshögskoleutbildning i skogsplanering och redan nu pågår ett, som rektor Forsberg uttrycker det, ett mycket lyckat samarbetsprojekt med Forslundagymnasiet i Umeå , en yrkesvuxutbildning till skogsmaskinförare.

På djursidan, så planerar man använda stallbyggnaden till smådjursutbildning. Man kan också tänka sig att hyra ut några av boxplatserna till privatpersoner i Burträskområdet.

Djureleverna kan efter första året välja inriktning; smådjur eller häst. Hästutbildningen kommer även fortsättningsvis att ske i samarbete med Kågedalens Ryttarförening.

29 anställda finns på rektor Forsbergs avlöningslista. Naturbruksgymnasiet är därmed en av de större arbetsplatserna i Burträsk.

Och två anställda är så kallade förstelärare med att särskilt ansvar att garantera den pedagogiska kvaliteten.

Naturbruksgymnasiet fortsätter att drivas i intraprenadform, dvs man ansvarar för sin egen budget och eventuellt överskott får investeras i verksamheten efter behov. Personalen är dock anställd av Skellefteå kommun.

Planer och ideer om ett integrationsprojekt finns också, hur man på bästa sätt ska kunna erbjuda nyanlända en möjlighet att se vad skogsarbete innebär.

Text och foto: Ylva Hedquist Hedlund