Under vecka 26 genomfördes stensättningsarbeten på Edelvik med deltagare från Dalkarlsås folkhögskola. Bakre raden från vänster: Bashar Al Magsoosi, Dawood Ahmadi, Eyob Kifleyesus, Lars Vannebäck, Tavad Akrami och Reza Rahimi. Främre raden från vänster: Beatrice Wiström, Okbagebriel Debesay, Ove Johansson och Jamal Osman Ahmed.

Edelviks folkhögskola i Burträsk erbjuder vanligtvis möjligheter till konferenser och ett utbud av olika kurser och utbildningar. Just nu pågår dock ett utvecklingsarbete som ska göra skolområdet till en attraktiv mötesplats även på sommaren.

Projektets olika stadier förväntas vara helt färdigställda till sommaren 2017. Trots att det rör sig om ett utvecklingsprojekt kan man säga att det på sätt och vis också är en tillbakagång.

– Det här är en vision som levt på skolan, att återgå till den tiden när Edelvik var självförsörjande. Vi vill återskapa mer av matträdgården och öppna trädgårdsmiljön för både lokalbefolkning och turister under den tid när området är som vackrast, förklarar projektledaren Ove Johansson.

Förutom en tydlig röd tråd i trädgårdsmiljön, där bland annat två växthus ska tas i drift, ska projektet omfatta en sommarscen, kafé med lokalt fokus och eget bageri. De genomgående temana är hållbarhet och kultur.

– Det är ett projekt i samarbete med Skellefteå Älvdalar och med stöd från landsbygdsfonden. Vi har även ett nära samarbete med hushållningssällskapet nord, fyller Ove Johansson i.

För att få riktig struktur på trädgården har Edelvik anställt trädgårdsmästaren Beatrice Wiström.

– Tonvikten låg tidigare på prydnadsväxter, men nu kommer vi att fokusera på det ätbara och särskilt sådant som vanligtvis inte finns i butiker. De prydnadsväxter vi ska använda ska ha norrländsk proveniens, som till exempel Örträskrosen, berättar Beatrice.

Men det är inte bara trädgården som ska växa och frodas; det ska även människorna. Ett projekt med just namnet ”Växa” ska också lanseras.

– Det kommer att vara en arbetsmarknadsutbildning, som riktar sig till långtidssjukskrivna och –arbetslösa, som vid sidan av studier praktiserar inom Edelviks kulturträdgård och bageri, berättar Ove Johansson.

Det inledande markarbetet påbörjades i maj och nu pågår stensättningen för fullt. Här samarbetar Edelvik med Dalkarlsås folkhögskola under ledning av Lars Vannebäck. Trots denna aspekt är projektet inte skrivet i sten.

– Vi efterlyser perenna ”släktväxter” med norrländsk förankring och vi välkomnar idéer för att utveckla Edelviks kulturträdgård. Vi vill att den ska bli en oas för kropp, själ och miljö, oavsett ålder och hälsa, betonar Beatrice Wiström.

En invigning av den första fasen i Edelviks projekt kommer att hållas på Äpplets dag den 25 september.

Text och foto: Morgan Bohman