Förningen Burträskbygdens utveckling (BBU) vill anlägga en ny gångväg för att boende och turister ska kunna komma närmare vattnet och snart blir planerna verklighet. BBU:s ordförande Mattias Jonsson (bilden) säger att arbetet börjar inom några veckor.

Den nya gångvägen kommer till större delen att gå alldeles intill Burträsket, vilket också är poängen. Gångvägen ska gå rakt ner mot sjön, mellan kyrkogården och campingplatsen, svänga vänster längs sjön och fortsätta nedanför Norra Strandgatan. Mattias Jonsson pekar om området nedanför grusplan på Norra Strandgatan 14-16, där gångvägen ska ansluta till den befintliga grusvägen.

- Sjön är en viktig del av Burträsk och vi tycker att den förtjänar att synas bättre, säger Mattias Jonsson till Västerbottens Mellanbygd.

Även om gångvägen nu kommer att gå snabbt att bygga har tankarna funnits länge.

- Vi har jobbat med detta i några år och vägen är också en del av den fördjupade översiktsplanen, säger han.

För BBU har det varit centralt att föra dialog med de olika inblandade parterna.

- Vi har pratat med kommunen och de olika markägarna och jobbat för att hitta bästa möjliga placering av vägen.

Det har också handlat om att hitta pengarna. Totalt kommer gångvägen att kosta ungefär 350.000 kronor och såväl kommunen som Jordbruksverket har beviljat stöd till projektet, men BBU går också in med eget kapital.

- Det känns som ett jätteviktigt projekt som kommer att bidra till trivseln för både boende och turister och dessutom vara ett motionsstråk vilket det finns behov av, säger han.

Sannolikt dröjer det inte länge innan den första motionären kan pröva den nya sträckan.

- Det borde bli klart redan nu under våren, säger Mattias Jonsson.

Viktor Lagerborg (text och foto)