”Det här blev jättebra” tycker Moa Wikström som tog en aftonpromenad tillsammans med Ann-Marie Nyström. Gångvägen går rakt ner mot sjön, mellan kyrkogården och campingplatsen, svänger vänster längs sjön och fortsätter nedanför Norra Strandgatan. Vid lekplatsen nedanför busstationen ansluter den till den befintliga grusvägen som går vidare efter stranden.

– Det är bra att det finns personer som har idéer och ser till att förverkliga dem, säger Maj-Lis Eriksson och skänker en tacksamhetens tanke till BBU som står bakom bygget. Maj-Lis och Anders Eriksson är ute och går med hunden. De tycker också att det blev ett bra tillskott till de promenadvägar som finns i centrala samhället.

Skälet till att bygga promenadstråket är att Burträsket är en viktig miljö och den ska naturligtvis exponeras på ett bra sätt. Helt enkelt att skapa fler möjligheter att röra sig i närheten av vattnet.

Anläggningen av vägen är i nu i stort sett klar och den går bra att använda. Det saknas lite insatser när det gäller ytskiktet, men det kommer att göras inom kort. Finansieringen av projektet har skett med stöd från EU-medel till landsbygdsutveckling via Jordbruksverket och Skellefteå kommun.
BBU har redan idag planer på att fortsätta med nya projekt som kommer att märkas och fortsätta att utveckla Burträsk. Men mer om det kommer att presenteras senare.

Text: Östen Lövgren. Foto: Waldemar Mellquist