För 15:e året i rad anordnas i sommar 2017 den spektakulära körtävlingen Villvattskampen. Helgen 15-16 juli kommer Storåkerns hästarena i Villvattnet att fyllas med tävlande ekipage, allt från nybörjare till kandidater till årets SM.

Ett 15-tal hästar brukar vara representerade, allt från shetlandsponnier till fullstora hästar, varmblod som kallblod.

För i körsporten kan alla delta. Kvinnor och män, barn och vuxna tävlar på samma villkor. Det enda som skiljer är till vilken klass man kvalificerat sig genom att träna både sig själv och hästen.

Villvattnets körsällskaps egen ordförande Erica Arvidsson kommer att visa upp sina förmågor i den svårare klassen, tillsammans med sin Natalie Tabac.

Tävlingsledare i år liksom förra året är Lena Nordlund som under flera månader jobbat på att rekrytera funktionärer.

Söndagen blir som vanligt höjdpunkten med hinderkörningsmomentet. För att kunna genomföra den tävlingen behövs cirka 60 funktionärer.

Körsällskapets nestor Rolf Hedquist har tävlat färdigt, i stället kommer han att fungera som överdomare.

Körsällskapet har förberett för att kunna ta emot ett 35-tal hästar. Det mobila tältstallet monterades upp i maj, de åtta hindren på Storåkern har fräschats upp och dressyrbanan är välklippt.

En körtävling består av tre moment, dressyr, hinderkörning och precision. I den här sporten ska man samla på sig så få straffpoäng som möjligt.

Ylva Hedquist-Hedlund