Bilden: Jörgen Sjöstedt tog första spadtaget – Marcus Bäckström assisterade.

Tidigt på morgonen 12 september 2017 tog första spadtaget på ett efterlängtat bygge:
Gång- och cykelvägen mellan Burträsk och Nedre Åbyn.

- Jättebra, det här har vi på Kammen kämpat för i minst 25 år, säger Marie-Louise Schönfeldt, villaägare i Burträsk.

Den blivande gång – och cykelvägen har stått på lokalbefolkningens önskelista i generationer.
Barnen från Nedre Åbyn har här sin skolväg till och från Björnåkerskolan.
Här vandrar eleverna på Naturbruksgymnasiet mellan sitt boende i samhället och utbildning i Åbyn. De kommer nu att få en betydligt säkrare väg

Här motioner vuxna – med eller utan hund.väg1
På kvällarna är det Tjärnbackavallens sportfält som genererar cyklande fotbollsspelare i ung ålder.
Samtidigt som timmerbilar och annan genomfartstrafik pumpar på. Och bilarna kör oerhört fort.

Olycksrisker

- Det är ett under att ingen allvarligt olycka inträffat. Bilarna kör som dårar, samtidigt som barn cyklar på vägen till och från fotbollen, reflekterar Marie-Louise Schönfeldt, som varit livrädd många gånger när döttrarna Miranda och Olivia var små. Vid ett tillfälle hann Olivia kasta sig av vägen i sista sekunden.

Marie-Louise gick då i bräschen för en namnlista. Hundratals människor skrev på kravet på bättre trafiklösning för den utsatta sträckan.

- Miranda lämnade över vår namnlista till kommunalrådet. Nu är hon själv mamma och går med barnvagn, så det är inte en dag för tidigt att bygget blir av…säger Marie-Louise.

50-sträcka

Hittills har den tillåtna hastigheten på väg 366 förbi Kamviken och Sundbron varit 70 km i timmen.
Nu är den lagligen sänkt till 50, medan ekommenderad hastighet är 30 km/t under byggnadstiden.
Men första dagen med 50 körde ändå de flesta 70 – med moms. Och i höst blir vägarbetarna värst utsatta för biltrafiken.

- Vi ser redan att somliga kör som om det vore en fartsträcka. Blir det ingen bättring kallar vi hit polisen, för vi har rätt till en säker arbetsmiljö, säger anläggningsarbetaren Petter Lundgren på Skanska.

Smalare väg

Mari-Louise, och många med henne, har velat att ett par rester av den gamla vägen på Kammen mellan Åbyn och och Gammelbyn skulle ingå i gång – och cykelvägen. Så blir det inte. Den nya vägen dras istället på landsvägens insida mot Kamviken.

- Vi tar några meter från själva vägen som då blir smalare för biltrafiken. Kantsten ska skilja av gång – och cykelvägen som också blir 10 cm högre, förklarar Jörgen Sjöstedt, entreprenören som tog det första spadtaget med sin grävmaskin.

Att cyklar och gångare tar plats kommer att märkas extra tydligt på Sundbron, som får en trottoar på södra sidan. Vid vägskälet mot Västomsundet tar gång – och cykelbanan slut efter 1,2 km. Vid infarten till Tjärnbackavallen byggs en chikan, en förhöjning, som ska tvinga biltrafiken att sakta ner.

Bygget startade den 12 september 2017 – en historisk dag. Det håller på tills marken tjälar. Först nästa sommar räknar Trafikverket och entreprenören Skanska med att vägen ska asfalteras.