Under sommaren 2018 kommer det att investeras flera miljoner kronor i Sikån och Risån för att förbättra öringsbeståndet. Ett fiskeförbud införs från och med 1 september.

Grus kommer att läggas ut för att få goda föryngringsplatser, stenar kommer att
läggas ut för få ståndplatser för de vuxna öringarna. Dessutom kommer vandringshinder att röjas
undan och kanaliseringar tas bort.

För att öringsbeståndet ska kunna ta fart blir det fiskeförbud i Sikån och Risån från 1 september i år
och fem år framåt. Fem år är den omloppstid som är öringens fortplantningscykel; från romläggning,
uppväxt, vandring till Stora Bygdeträsket och upp igen till ny romläggning i åarna.

Tallån berörs inte av förbudet. Inte heller fiske i sjöarna. Stora Bygdeträsket är gäddfiskets eldorado. Gäddor över en meter kan man räkna med om man är en duktig fiskare.
Välkomna till Stora Bygdeträskets fiskevårdsområde!

Rolf Hedquist, ordförande