Bilden: Representanter för Edelvik, Region Västerbotten, Visit Skellefteå, Burträsk saluhall och Burträsk camping samlade utanför Västerbottensost besökscentra. Foto: Morgan Bohman.

Första steget mot att bilda ett experience center för turismen i Burträsk är nu taget, uppger Västerbottens Mellanbygd. Medel har beviljats med 100.000 kronor för en förstudie under hösten 2018. Fokus ligger på ett turistiskt värdskap i världsklass, som krävs för att bli en etablerad turistisk destination.

Förstudien ska utmynna i en större projektansökan. Burträsk har tagit ett samlat grepp för ökad turism och vill bli ett experience center i länet. Lokala entreprenörer har träffat företrädare för Region Västerbotten och Visit Skellefteå för att diskutera kommande satsningar.

-Målet är att skapa företagskluster som ska bli mer säljbara. Det handlar om produktutveckling och kvalitetssäkring av upplevelser, säger Annika Sandström, länsturistchef på Region Västerbotten. Med ett brett kluster av turismentreprenörer finns det förutsättningar att så småningom bli ett experience center. Det blir en enad kraft som lyfter fram den västerbottniska kulturen, naturen, livsstilen och värdskapet.

Maria Broman, VD på Visit Skellefteå, instämmer:

-Burträskarna har nappat och är först ut och har varit väldigt ”på”. Och drivkraften måste ju finnas lokalt. Burträsk sitter dessutom på ett av Sveriges absolut starkaste varumärken i Västerbottensost.

En av de stora förutsättningarna för att bli ett experience center är ett enat, lokalt samarbete. Redan nu finns ett samarbetsavtal mellan Norrmejerier, Edelvik, Burträsk saluhall, Burträsk camping, värdshuset och Burträskbygdens Utveckling.