Två hedersdoktorer från samma by och årskull – det är väl coolt?

Idag, 27 juni 2018, utsågs sågverksdirektören Lars Martinson (t.h. på bilden) till hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet.

Häromåret vederfors hans forne klasskamrat – spelmannen Thomas Andersson (t.v. på bilden)- motsvarande ära vid Umeå universitet. Båda födda 1956.

Flaggan i topp för de kreativa entreprenörerna från Bygdsiljum! Nu kan det kapprullas hatt på Storsand..

Om någon undrar över anspelningen på Storsand – Lars och Thomas är stuggrannar där.