Bilden: Ministern hann också med att möta väljare utanför Coop i Burträsk. Här tillsammans med Thomas Andersson (S). Foto: David Wiksten.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström gjorde starkt intryck när hon besökte Edelviks folkhögskola och temadagen om demokrati. ”Helt otroligt att en minister uttrycker sig så tydligt om folkhögskolans roll”, säger Edelviks rektor Per Larsson.

Anna Ekström talade bland annat om folkhögskolans unika möjlighet att få ungdomar att klara sig genom gymnasiet. Elever med olika förutsättningar får mötas i en kreativ och dynamisk studiemiljö.

– Det handlar om de som inte klarar av det ordinarie gymnasiet och många nyanlända, säger Per Larsson.

Han noterar också att den nuvarande regeringen satsar mycket på att utöka antalet studieplatser på landets folkhögskolor.

– Det är också därför som vi kan starta vår vård- och omsorgsutbildning. Jag tycker att det är bra att man ser till folkbildningens roll. Socialdemokraterna har också starka rötter i folkbildningen, säger en nöjd Per Larsson.

Tidigare på dagen deltog lokala politiker från C och L i demokratidagen 29 augusti 2018 för att berätta om sitt politiska engagemang.