Bilden: Mattias Jonsson, ordförande i BBU, ser positivt på satsningarna i Burträsk. Projektet att stänga delar av Björnåkersgatan för trafik är dock något år bort.

Det händer mycket i Burträsk just nu. Den fördjupade översiktsplanen, som godkändes i kommunfullmäktige och vann laga kraft våren 2016, ligger till grund för flera pågående projekt. Under 2019 startar även de stora åtgärderna med att göra Burträsk centrum mer tydligt.

Som boende i Skellefteå kommuns ytterkanter är det lätt att hänfalla till ett indignerat muttrande om att det minsann bara satsas på centralorten, men de senaste åren har det tveklöst hänt en hel del i Burträsk samhälle.

Ytan mellan kiosken och mejeriet har fräschats upp och blivit mer inbjudande. Parkeringsplatser med motorvärmarstolpar har tillkommit vid busstationen. Promenadstråk har skapats längs Burträsket och den efterlängtade gång- och cykelvägen mellan Burträsk och Åbyn står äntligen klar.

Men även hösten 2018 bjuder på flera påbörjade projekt. Vid Björnåkerskolan har en förskola med fyra avdelningar börjat byggas.

förskola

Gång- och cykelbanan mot Åbyn kompletteras med ytterligare en sträcka som knyter samman Lappvattnets snickeri med Borgvägen.

cykelväg

Och nere vid Burträsket jobbas det för fullt med uppfräschningen av kajen.

kajen

– Det är fantastiskt att det händer så mycket nu och på så många olika områden, säger Mattias Jonsson, ordförande på Burträskbygdens Utveckling (BBU).

Arbetet med gång- och cykelbanan är klart för i höst och liksom med sträckan upp till Åbyn kommer man vänta över vintern innan den asfalteras framåt sommaren.

– Men vi kommer att snöröja den under vintern för att den ska kunna användas av allmänheten, säger Fredrik Winnerfall, verksamhetschef på projekt och planering.

I förarbetet som ledde fram till den fördjupade översiktsplanen hade invånarna i Burträsk möjlighet att lämna sina synpunkter och önskemål, vilket avspeglar sig i många av projekten.

– Burträskarna jobbar väldigt aktivt själva och det är fantastiskt. Det finns en väldig glöd i Burträsk och det är gemensamma krafter som gör det, vilket är jätteroligt, säger Rebecka Bohman, fysisk planerare på samhällsbyggnad och fortsätter:

– Vi utgår från Burträsks karaktär och satsningarna görs där det redan finns verksamheter och mötesplatser, som kajen. Vi tar vara på de styrkor som finns och gör dem ännu bättre.

Det påbörjade bygget av förskolan är något som gläder förskolechefen Malin Stenlund.

– Äntligen är det på riktigt. Det känns jätteroligt att vi som bor i Burträskområdet får en ny förskola till våra barn.

Fler förskoleplatser behövs.

– Vi kan utveckla verksamheten i mera ändamålsenliga lokaler och får möjligheten att samordna samarbetet i ännu större utsträckning i hela organisationen, vilket gynnar våra barn, säger Stenlund.

Utöver de pågående projekten finns det ytterligare åtgärder som drar i gång under de kommande åren. Bland annat ska centrumkänslan stärkas med en ombyggnation av Vasabrogatan och Köpmangatan.

– Byggstart för Köpmangatan är planerad någon gång under 2019, mer detaljerad byggstart vet vi först när projekteringen är klar, säger Fredrik Winnerfall och tillägger:

– Vi har valt att dela in projektet i två etapper och den första etappen utgörs av Köpmangatan, detta på grund av åtstramningar i budgeten för 2019.

Ett projekt som är ytterligare en bit bort är Björnåkersgatan vid gamla Elbyrån, där tanken är att stänga av gatan från trafik och utveckla grönområdet.

– Det var dessutom ett medborgarförslag, så det vore kul om det blev verklighet, säger Rebecca Bohman.

Det finns all anledning följa fortsättningen av projekten i Burträsk.

– Vi har bara sett idéskisser än, så det är en spänd förväntan att få se de färdiga planerna. Hur som helst tror jag det blir jättebra, säger Mattias Jonsson.

Text och foto: Morgan Bohman, Västerbottens Mellanbygd