En mobil utescen står klar i Burträsk. Företagare och privatpersoner har hjälpt till med finansiering och dagsverken. Enligt Valdemar Pettersson, primus motor i projektet, har det varit lätt att få folk att ställa upp.

Det är ganska exakt ett år sedan scenprojektet startade. Förarbetet bestod av insamling av ekonomiska medel. Valdemar Pettersson, som är van med den uppgiften från majblommeföreningen och Burträsk Tillsammans, har haft en stimulerande uppgift.

Omkring 40 lokala företagare i Burträskbygden har varit med och sponsrat projektet, men även flera privatpersoner har ställt upp med kompetens och dagsverken.

En bärande tanke med projektet är att den mobila scenen, förutom uthyrning, ska spela en viktig roll i traditionella arrangemang i Burträsk.

-Vi har ju en del traditioner vi vill behålla, som skyltsöndagen och valborgs, säger Valdemar Pettersson.