Nu ställer Skellefteå kommun ut ett förslag till fördjupad översiktsplan för kommunens landsbygder. För Burträsks del handlar det om orter och platser utanför centralorten Burträsk.

Syftet med planen är att stärka förutsättningarna för hållbara och attraktiva landsbygder för alla människor i olika faser av livet.

Planen beskriver hur Skellefteå kommun önskar att utvecklingen ska se ut och hur samspelet mellan landsbygderna och staden ska fungera.

Planen ställs ut för samråd 14 november-27 december på Coop Konsum i Burträsk. Den finns också i mindre format i ICA Bygdsiljum och i Kalvträsk Handel.

Det blir öppet hus om planen den 29 november i Burträskarnas Hus, mellan kl 14 och 20. Då finns politiker och tjänstemän på plats för samtal om planen.

Från och med 14 november hittar du också handlingarna på www.skelleftea.se/landsbygdsplan.