När:
14 november, 2018 – 28 november, 2018
Kategori:
Etikett:
Utställning av fördjupad översiktsplan

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till fördjupad översiktsplan för ”Skellefteås landsbygder” Planen finns utställd för samråd 14 november till 27 december på Coop Konsum i Burträsk. Planen finns även utställd i mindre format på • Bygdsiljums Livs • Kalvträsk Handel • Handlarn i Skråmträsk.

Från och med 14 november hittar du också handlingarna på https://www.skelleftea.se/landsbygdsplan

Sedan hålls öppet hus i Burträskarnas Hus 29 november kl 14-20

Du kan lämna dina synpunkter på planen senast 27 december 2018 via brev till Skellefteå kommun, Bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå. Eller via e-post till bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se. Uppge ärendenummer 2018:4535, samt ditt namn och adress.