web analytics

I byarna i Burträsksocknen har gjorts många fornminnesfynd bl.a. i Andersvattnet, Bergviken, Bodbysund, Burträsk, Bygdsiljum, Granträsk, Lappvattnet, Renbergsvattnet, Renfors, Risfors, Tjärnbergsvattnet och i Åbyn.

Fynden har bestått av olika bestående spjutspetsar, brynen, knivar, hålmejslar, rätmejslar, skafthålsyxor, hackor av norrbottniska typer. Fler av fynden är av skånsk flinta. På Brönstjärnsberget ovanför fotbollsplanen finns rester efter en stenåldersbosättning som består av tre fångstgropar och rester från en eldstad av så kallad skärvsten.

I Brönstjärn hittades i början av 1900-talet två runstenar. Fyndet gjordes av skalden och ”geologen” Thure Lindeqvist som i januari 1908 skriver till Kungliga Witterhetsakademin i Stockholm angående tvenne stenar med inristade runor. Stenarna är belägna utanför en beteshage i Brönstjärns by Burträsk socken. Fynden var av stort värde och därför gjorde Skellefteå Museum två besök på platsen för att fotografera och mäta upp stenarna med något års mellanrum. Dess runor är hedniska välgångsrunor och nämnas bör att runstenar så här långt norrut är ovanligt och faller under fornminneslagen och kräver tillstånd för att undersökas på ort och ställe.

I Kalvträsk finns den berömda Kalvträskskidan 5200 år gammal, t.o.m. äldre än pyramiderna. Kalvträskskidan är ett fornfynd som hittades av några arbetare under dikningsarbete sommaren 1924. Vid analys med kol-14 metoden konstaterades det att skidan är till modellen av sibiriskt ursprung och den dateras till 3200 f. Kr. Fyndplatsen är belägen c:a 3 km öster om Kalvträsk centrum.

Vid regleringen av Kvarnbyns vattendrag 1959 fann man två stenåldersboplatser, den ena vid Käckrotet och den andra vid Bergavan nära Stora Bygdeträsket strand. Ett annat fynd gjordes 1966 i Strandholm i samband med plöjning. 1966 hittades en stenåldersboplats i Välvsjöbäckens dalgång cirka 300 m från Bygdeträskets strand.

På Flakaberget i Bursiljum finns sju stycken fångstgropar och en bostadsgrop med en diameter på ca fem meter. Bostaden antas ha haft utformningen av en kåta med väggar av resta slanor med täckning av älg och renhudar. På toppen av Flakaberget ca 300 m från fångstgropsystemet finns ett klapperstensfält där det är konstruerat ett antal gropar av staplad sten som antas har fungerat som skafferi vintertid. Som bekant försvårar tjälen i vanlig mark grävningen efter sparad mat. Sommartid antas det ha använts som kylskåp för att bevara maten under varma sommarveckor. Där finns också en stenåldersbosättning som är ca 2000 år gammal. Det tyder på att i den bördiga Bursiljumstrakten har det bott människor i många sekler. Det har även gjorts pilspetsfynd av skiffer. För vidare information om området ring Gösta Marklund Tfn 0914 410 13

 

2 Kommentarer

 1. avatar Rolf Hedquidt
  jan 01, 2014 @ 14:32:27

  I sjön Åsträsket sträcker sig en egenartad ås genom nästan hela sjön. Där har man grävt fångstgropar. Systemet med fångstgropat fortsätter mot nordväst åtskilliga kilometer och går över vägen mellan Åsträsk och bastuträsk. Ett av Nordens största fångstgropsystem

  Svara

 2. avatar Konrad
  maj 09, 2019 @ 23:10:32

  Nu har ni ju glömt Lappvattnethatten! En av de kanske viktigaste fynden!

  Svara

Lämna en kommentar