web analytics

Kalkbrott

Vid Stora Bygdeträsket och vid Göksjöns norra ände finns en kalkstensförekomst ( dvs. Gravlund, Göksjöliden, Innansjön, Kvarnbyn, Grannäs, Björnbergsbäcken, Brännbergsliden och i Lappsjöbäcken). I Gravlund – Innansjön fanns den kalkugn som användes för att förädla den brutna kalken.

Gravlundsfyndigheten hade en utsträckning av ca 750 meters längd och 100 meters bredd och ett djup på ner till 80 meter. Kalkbrottet lämnade ca ½ million ton kalksten. Kalken bestod av högprocentig dolomitisk kalksten. (Analyser visade på 98%ig kalkspat) Idag finns endast de till hälften överväxta och vattenfyllda dagbrotten kvar som minnen av en svunnen tid.

Järngruvor

I Bygdsiljum på Bygdeträskets sydöstra sida finns en järngruva som anlades den 6 Maj 1637 av borgaren Anders Hindriksson från Stockholm. Inom ett år var bönderna i trakten tvungna att överta driften med Kungliga Bergskollegiets understöd, driften uppehölls därefter i ett tiotal år. År 1659 lyckades Bergskollegiet locka Peter Roschet, en i Uppland inflyttad Nederländare, att pröva sina krafter i Bygdsiljum.

Sedan finns inget nedtecknat förrän den 30 januari 1740 då Abraham Steinholtz och Jonas Meldercreutz -anläggare av Meldersteins bruk och Strömsunds masugn inom Råneå socken, fick rätten att bryta malm i Bygdsiljum men p.g.a. malmens låga järninnehåll fick den satsningen ett snöpligt slut.

På senare tid har det visat sig att malmen består av den mycket sällsynta bergarten Enlysit.
Denna är en mörk, tung och hård bergart som består av småkornig till finkornig blandning av mörkare eller ljusare grön och gulgrön pyroxén, brunröd granat samt mörkgul eller rödbrun olivin dvs. ett järnoxidulsilikat av samma sammansättning som olivin.
År 1735 fann Bergmästare Holmberg en silvermalmådra ca. 10 km nordväst om Bygdsiljum men den lämnades snart p.g.a. dålig lönsamhet. Gruvan vid Bygdsiljum blev inmutat för Robertsfors AB den 24 november 1787 Samma år inmutades Salberget nära Lubboträsk ca 3,5 mil nordväst om Burträsk.

 

2 Kommentarer

 1. avatar Lars Olov Karlsson
  jun 20, 2015 @ 17:23:33

  Hej!

  Jag söker uppgifter om ett kalkbrott som Strå kalkbruk en gång drev i Burträsk. I första hand skulle jag vilja vet när brytningen började och när den upphörde. Anledningen är att jag försöker samla uppgifter om två smalspåriga ånglokomotiv som har använts här mellan 1936 och 1955. Tekniskt vet jag vad jag vill om loken, men det jag saknar är allmänna uppgifter om kalkbrottet.

  Tacksam för all hjälp.

  Lars Olov Karlsson
  Storgatan 76L
  26235 Ängelholm

  Svara

  • avatar admin
   jun 21, 2015 @ 19:37:49

   Hej Lars Olov! Vi hänvisar till den historiskt kunnige jan.fredman@gmail.com med förhoppning att han kan hjälpa dig i ämnet.

   Svara

Lämna en kommentar