Burträsks Må Bra-grupp har ordnat en naturstig för barn, uppe vid Naturbruksgymnasiet. Idén bygger på att föräldrar/vuxna följer barnen runt Vilse-stigen så att barnen får träna i hur de beter sig om de går vilse.

Läs mer