Sedan fem år har Bygdsiljumbacken byggt upp en bike park för Downhillcykling. Varje år har fler banor med olika svårighetsgrader tillkommit. Och det är öppet varje söndag kl 10-16.

Läs mer