Naturbuksgymnasiet i Burträsk har fått EU-medel för att under två år driva ett skolprojekt tillsammans med skolor från Polen, Tjeckien, Cypern och Italien. Ett av projektets syften är att lära sig om och förstå andra kulturer. Elever från Naturbruksgymnasiet kommer att resa till alla projektets samarbetspartners.

Läs mer