Förskolan i Burträsk hanterar just nu ett angenämt problem; ökad inflyttning av familjer skapar ett tryck efter förskoleplatser. Därför har ortens förskoleavdelningar utökats från sex till sju efter årsskiftet.

Läs mer