Stall Helle i Kvarnriset, Burträsk, erbjuder en annorlunda upplevelse: Utflykter med häst och vagn på sträckan Kvarnriset – Örvattnet – Storberget – Ödesmark – Risvattnet och tillbaka till Kvarnriset.
Det är en tur på cirka 3,5 mil i kuperad terräng på gamla kör- och skogsvägar utan trafik. Turernas längd anpassas efter önskemål.
Max åtta passagerare på två vagnar, tre alternativt fem personer per vagn. Stall Helle använder bekväma vagonetter med gummihjul, ryggstöd och buntade säten. Vagnarna är lätta att komma upp i för alla åldrar. De har också en gammaldags lastvagn med två säten för max fyra- fem vuxna, flera om det är barn. Den körs med loksele med deras nordsvensk Risa Fjalar.
Stall Helle utgår från att deltagarna har egen fritidsförsäkring. Ytterligare information på www.123minsida.se/Kvarnrishast

Läs mer