Rebecca Bohman, projektledare för den fördjupade översiktsplanen för Burträsk, redovisar nu en del av enkätsvaren. ”Första förslaget till planhandling börjar så smått ta form och under hösten/vintern ska det finslipas för att sedan samrådas med allmänhet och myndigheter.” Läs vad hon skriver i bloggen. Vi har tidigare skrivit om Rebecca och arbetet med planförslaget (16(…)

Läs mer