På nationaldagen 6 juni blir det premiär för en helt ny festival, Proudfestivalen i Bursiljums folkpark. Namnet syftar på att arrangemanget med stolthet vill lyfta fram den lokala musiken och vikten av alla människors lika värde.

Läs mer