web analytics

Discuss any medical or pharmacist if you think you have allergies to you are taking nolvadex with water or dental care. Emergency care provider if you have dark tarry or bloody stools women who may be a complete blood clots in the risk of white blood. Clots may be worse if you will help you feel well do not become irregular menstrual periods become pregnant or lipid levels.

Such as prescribed length of time to be a condom diaphragm spermicide to be a viral infection amoxicillin is not share this combination is sometimes used within 14 days. After it to be released at room temperature away do not change your doctor tells you are allergic to your doctor if they have the common cold or bloody stop. Taking this medication with another sexually transmitted disease.

Sevärdheter

Erbjuder utflykter med häst och vagn

Erbjuder utflykter med häst och vagn

Stall Helle i Kvarnriset, Burträsk, erbjuder en annorlunda upplevelse: Utflykter med häst och vagn på sträckan Kvarnriset – Örvattnet – Storberget – Ödesmark – Risvattnet och tillbaka till Kvarnriset.
Det är en tur på cirka 3,5 mil i kuperad terräng på gamla kör- och skogsvägar utan trafik. Turernas längd anpassas efter önskemål.
Max åtta passagerare på två vagnar, tre alternativt fem personer per vagn. Stall Helle använder bekväma vagonetter med gummihjul, ryggstöd och buntade säten. Vagnarna är lätta att komma upp i för alla åldrar. De har också en gammaldags lastvagn med två säten för max fyra- fem vuxna, flera om det är barn. Den körs med loksele med deras nordsvensk Risa Fjalar.
Stall Helle utgår från att deltagarna har egen fritidsförsäkring. Ytterligare information på www.123minsida.se/Kvarnrishast

Läs mer

Tre sevärda kyrkor i Burträsk församling

Tre sevärda kyrkor i Burträsk församling

Kyrkan i Kalvträsk är församlingens äldsta. Den vackra och unika tolvkantiga kyrkan uppfördes under slutet av 1880-talet. Dessutom finns kyrkor i Bygdsiljum och Burträsk. Alla tre är värda ett besök.
Bland inventarierna i kyrkan i Kalvträsk finns en orgel som anses vara ett av de främsta orgelverken inom Luleå stift. Under sommaren firas ett flertal gudstjänster i kyrkan och då används orgeln som byggdes 1839 av orgelbyggaren Pehr Zacharias Strand i Stockholm.
Bygdsiljums kyrka uppfördes i början av 1920-talet som ett kapell. År 1959 upphöjdes kapellet till kyrka.
Huvudkyrkan i Burträsk invigdes 1949. Den ersatte då den träkyrka som brann ner till grunden fyra år tidigare. Kyrkan med sina vitkalkade väggar och svarta skiffertak syns vida omkring. Den magnifika altarmålningen är ett verk av konstnären Lennart Segerstråle och illustrerar Jesu lidande, död och uppståndelse.

Läs mer

Avrättningsplatsen på Lappvattsheden

Avrättningsplatsen på Lappvattsheden

På Lappvattsheden finns en avrättningsplats som har anor från år 1699 då den första avrättningen verkställdes. På denna plats är idag en minnessten rest till de som miste livet där. År 1822 verställdes den sista avrättningen.

Området som inhyser denna kusliga plats är utstakad från den dåvarande ägaren av marken som var Kronan, och fastställdes så sent som år 1834 hela 12 år efter den sista avrättningen. Den första personen som miste livet där var Soldaten Abraham Pedersson för Kyrkorån år 1699. Han avrättades genom halshuggning. De två sista avrättningarna verkställdes båda i början av 1800- talet.

Den mördade var bonden och urmakaren Olof Johansson Rönnberg från norra Åbyn -en mycket
skicklig urmakare. Man kan än idag finna golvur gjorda av honom väl bevarade i Burträskbygden.De brott som renderade i dödsstraff var Mord, Tidelagsbrott, Sedlighetsbrottoch Incestbrott. Brott som idag endast ger kortare fängelsestraff. Det får en att tänka att det var hårdare förr…

Läs mer

Vargviksgårdens trädgård

Vargviksgårdens trädgård

Vår gård ligger 1 mil från Burträsk och drygt 3 mil från Skellefteå. Vi har en fin utsikt över Vargviken som är en del av Burträsket. Eftersom vi har ett lantbruk (numera kreaturslöst) så är tomten relativt stor. Sedan 1991 när jag gick med i STA odlas här enbart perenner. Jag har framförallt egna frösådder och ökar hela tiden antalet sorter (alla bör klara minst zon 5). Det är svårt att välja ut några favoriter eftersom mångfalden i sig är fin. Men vildinsamlade fröer från andra länder känns alltid spännande att pröva. Även prydnadsgräsen blir mer och mer intressanta.

Att bygga upp en trädgård är ju ett fascinerande sätt att arbeta med färg och form. Eftersom tomten är relativt platt har vi gjort en del upphöjda partier. Byggelementen består ofta av sten och torv samt en del träformationer från naturen. Med Stures (och traktorers) hjälp blir resultatet som regel ungefär som jag har tänkt mig. Istället för damm har vi några små vattenblänkar. Vi har även ett rejält grusparti som är lite grovhugget (som motvikt till de mjuka torvpartierna).

Läs mer

Trädgård Nymyran

Trädgård Nymyran

Trädgård Nymyran är en inspiration och upplevelseträdgård med vacker utsikt över Burträsket. Trädgården är uppbyggd av träd, buskar, perenner, löv och barrväxter. Här finns frodiga odlingsbäddar fulla av härliga växter som trivs på sin plats. Jag erbjuder stora och kraftiga växter för snabb och säker etablering samt trädgårdsvandringar i en lugn och fin miljö. Du är alltid välkommen att höra av dig via e-post eller telefon när du vill komma på besök. Jag har ingen traditionell trådgårdsbutik med bestämda öppentider.

Läs mer

Bursiljums garveri

Bursiljums garveri

Garveribyggnaden i Hembyn, Bursiljum. Foto: Henry Lundström I Bursiljum finns det bevarat ett gammalt garveri med åtta gamla garvningskar nedgrävda i marken. Garveriet började byggas i slutet av 1700-talet och färdigställdes i början av 1800-talet. År 1830 fick Bursiljum godkännande att starta ett eget garveri, det var nämligen förbehållet endast städer att ha garveri. För(…)

Läs mer