Karin Axelsson, Bygdsiljum. Spindeln i näten. För det är inte bara ett nät hon är involverad i. Sedan 2002 VD, eller som hon själv vill kalla sig, platschef för BUAB, Bygdsiljums utvecklingsaktiebolag.

Läs mer