Maria Burlin upplever att många människor idag av olika skäl har svårt att ta sig ut för att njuta av utevistelse, handla eller delta i olika former av verksamheter.

Läs mer