Landsbygdsutveckling blir huvudtema vid Landsbygdsdagen 2013, som genomförs på Edelviks folkhögskola 5 oktober. Det är en fortsättning på de dialogträffar som hållits i flera byar.

Läs mer