För varje dag blir det sex minuter längre dagsljus. På en vecka blir det trekvart. Vårvintern som börjar nu är fantastisk. Bländande vit kristallisk snö, dagsmeja, kalla nätter, men takdropp och småningom dagsmeja. Det är 100 gånger ljusare en solig marsdag än en junidag. Skidåkare och skoteråkare har sina högtidsstunder nu. I Villvattnet körs det(…)

Läs mer